NGÀY TỐT NHẬP TRẠCH THÁNG 11-12/2021

Nhập trạch là thời điểm con người chuyển đến nơi ở mới. Theo quan niệm từ xưa đến nay, đây là thời điểm quan trọng có ý nghĩa rất lớn đến gia đình đó, giúp tạo tiền đề cho sự ổn định – May mắn – Thành công & Hạnh phúc tại ngôi nhà mới.

 

Hãy cùng PHÙNG GIA xem những ngày tốt nhất trong 2 tháng cuối năm 2021 bạn nhé!

 

Thứ 5, ngày 4 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 30/09/2021

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Phá

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 7, ngày 6 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 2/10/2021

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Nguy

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 3/10/2021

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Thành

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 4, ngày 10 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 6/10/2021

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Bế

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 5, ngày 11 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 7/10/2021

Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Kiến

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 7, ngày 13 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 9/10/2021

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Mãn

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 3, ngày 16 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 12/10/2021

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Chấp

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 6, ngày 19 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 15/10/2021

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Thành

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 2, ngày 22 thàng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 18/11/2021

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Bế

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 3, ngày 23 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 19/10/2021

Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Kiến

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 5, ngàu 25 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 21/10/2021

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Mãn

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 24/10/2021

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Chấp

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 3,ngày 30 tháng 11 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 26/10/2021

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Nguy

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Thứ 4, ngày 1 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 27/10/2021

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Thành

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 2, ngày 6 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 3/11/2021

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Kiến

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Thứ 3, ngày 7 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 4/11/2021

Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Trừ

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 3, ngày 14 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 11/11/2021

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Thành

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Thứ 4, ngày 15 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 12/11/2021

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Thu

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Thứ 7, ngày 18 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 15/11/2021

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Kiến

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Chủ nhất, ngày 19 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 16/11/2021

Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Trừ

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 2, ngày 27 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 24/11/2021

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Đông chí, Trực Thu

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Thứ 5, ngày 30 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 27/11/2021

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Đông chí, Trực Kiến

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Thứ 6, ngày 31 tháng 12 năm 2021 – Âm lịch: Ngày 28/11/2021

Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Đông chí, Trực Trừ

Giờ tốt nhất để nhập trạch: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

————————————————————————————————————

Theo Lịch Vạn Sự 2021 – NXB Thời Đại

Cùng ngắm nhìn bộ đồ thờ PHÙNG GIA tại tư gia khách hàng.

Quý khách tham khảo chi tiết sản phẩm tại: https://dothophunggia.vn/san-pham/

Hotline tư vấn & đặt hàng: 094 333 8989

GỐM SỨ PHÙNG GIA – TINH HOA BÁT TRÀNG

📍 Showroom: Tầng 1 CC Đông Đô – Phố Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy | 024 6686 3336 [Có chỗ đỗ xe ôtô]

🏣 Trụ sở & xưởng: Xóm 2 Bát Tràng, Gia Lâm, HN

📩 Website: www.gomsuphunggia.vn | www.dothophunggia.vn


Kính chúc quý khách An Khang - Thịnh Vượng, mọi thông tin xin vui lòng liên hệ.

GỐM SỨ PHÙNG GIA - TINH HOA BÁT TRÀNG

Hotline: 094.333.8989

Website: gomsuphunggia.vn hoặc dothophunggia.vn

Email: gomsuphunggia@gmail.com


Miền bắc
1. Showroom Cầu Giấy - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 1, CC Đông Đô, Phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại: 024.6686.3336 Hotline: 094.333.8989 Giờ mở cửa: Từ 9:00 đến 19:00 hàng ngày

2. Showroom Thanh Xuân - Hà Nội
Địa chỉ: 77 Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình, Quận Thânh Xuân, TP Hà Nội Điện thoại: 090.483.9595 Giờ làm việc: Từ 9:00 đến 19:00 hàng ngày.
3. Trụ sở và kho Bát Tràng
Địa chỉ: Thôn 1, Làng cổ Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Điện thoại: 024.6686.3336 Hotline: 094.333.8989 Giờ mở cửa: Từ 8:00 đến 17:00 hàng ngày